top of page

Mobile
Application

โดยนวัตกรรม Smart Phone Application นี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วและได้เริ่มมีหลายองค์กรได้นำเทคโนโลยีนี้มาประยุกต์เพื่อใช้กับกระบวนการทางธุรกิจหลักของเขา ซึ่งเราได้พัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีนี้ในการรับ-ส่งข้อมูลต่างๆ ให้กับลูกค้าผ่านทางอุปกรณ์ Smart Phone และ Tablet โดยเราสามารถสร้างหลากหลายโซลูชั่นบนอุปกรณ์เหล่านี้ เพื่อตอบสนองการทำงาน การประมวลผลที่ไม่ซับซ้อนและเน้นฟังก์ชันการทำงานที่เรียบง่ายเพื่อให้สามารถทำงานเหล่านี้ทุกที่โดยไม่มีข้อจำกัดทางด้านสถานที่

bottom of page