top of page
Globalization concept

ลูกค้าอื่นๆ

บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าหลากหลาย ให้ดำเนินโครงการดังนี้

640px-Logo_GSB_Thailand_edited.jpg

พัฒนาระบบงานแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ (GSB Web Service)

Seal_of_Bangkok_Metro_Authority.png

พัฒนาและบำรุงรักษาระบบโปรแกรมและระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร ตามโครงการระบบรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหาคร ระยะที่ 2

1643201957dot.jpg

บำรุงรักษาระบบ Application ของระบบสารสนเทศที่ดิน สำนักงานที่ดิน จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานที่ดินจังหวัด เชียงใหม่ สาขาพร้าว

bottom of page